Over ons privacybeleid

Wijnkoelkast.nl geeft veel om uw privacy. Daarom vinden wij het belangrijk dat de persoonsgegevens die je met ons deelt, zorgvuldig behandeld worden. Door middel van het verwerken van jouw gegevens, verbeteren wij onze dienstverlening. Jouw gegevens stellen wij nooit ter beschikking voor commerciële acties aan derden.

Dit privacy policy is van toepassing op het gebruik van de website. Wijnkoelkast.nl is onderdeel van Wine & Outdoor Solutions B.V., de overkoepelende organisatie van Wijnkoelkast.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09-11-2023. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. De privacy policy beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden gedeeld worden. Verder leggen wij aan je uit op welke wijze wij gegevens van je opslaan en hoe wij jouw gegevens beschermen.

Heb jij na het lezen van de privacy policy verklaring nog vragen, dan kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken. Je vindt deze contactgegevens aan het einde van deze pagina.

Gegevensverwerking wijnkoelkast.nl

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?
Wijnkoelkast.nl kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Wijnkoelkast.nl, en/of omdat je zelf jouw gegevens verstrekt op de website. Wijnkoelkast.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en jouw vragen te beantwoorden.
 • Om jouw bestelling te verwerken en te verzenden. Jouw naam en adres gebruiken wij voor de bezorging van jouw bestelling, jouw e-mailadres gebruiken wij voor de orderbevestiging en de verzendinformatie. Jouw telefoonnummer gebruiken wij alleen bij eventuele problemen met het bezorgen van de bestelling.
 • Om jouw persoonsgegevens te gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
 • Voor marketingdoeleinden, onder andere is het mogelijk dat jouw gegevens gebruikt worden voor onze nieuwsbrief (mits je daar toestemming voor geeft).
 • Voor analytische doeleinden. Mijn-Wijnkoelkast.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Mijn-Wijnkoelkast.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?
Wijnkoelkast.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren. Jouw gegevens worden dan ook niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

 

Delen van persoonsgegevens met andere
Wijnkoelkast.nl verstrekt jouw gegevens niet aan derden alléén uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gaat altijd in overleg.

 

Beoordelingen via WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om jouw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. 

Het meten van website statistieken

Op de website van Mijn-Wijnkoelkast.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van bezoek aan de website. De gegevens worden gebruikt om een analyse te maken van het bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website. De gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet gedeeld met derden.

 

Google Analytics
Mijn-Wijnkoelkast.nl maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een service van Google. Voor het gebruik van Google Analytics worden er analytische cookies geplaatst op de website. Door middel van deze cookies zijn wij in staat om onze website kwalitatief te verbeteren en effectiever te maken voor u.

Google kan de informatie uit Google Analytics aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Mijn-Wijnkoelkast.nl heeft hier geen invloed op.

Mijn-Wijnkoelkast.nl geeft Google geen toestemming om verkregen informatie van Mijn-Wijnkoelkast.nl te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Webhosting

Wijnkoelkast.nl neemt de webhosting en e-maildiensten af van Shopify. Shopify verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen diensten. Wel kan Shopify metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zullen geen persoonsgegevens zijn. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Shopify is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Betaalomgeving

Mollie
Voor het afhandelen van de (deel van) betalingen in onze webwinkel wordt gebruikt gemaakt van het platform Mollie. Mollie verwerkt bij de betalingen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening van Mollie. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Klarna
Voor het afhandelen van de (deel van) betalingen in onze webwinkel wordt gebruikt gemaakt van het platform Klarna. Klarna verwerkt bij de betalingen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening van Klarna. Klarna bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Veiligheid door SSL

Wijnkoelkast.nl neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Wijnkoelkast.nl maakt gebruik van een betrouwbaar Secure Socket Layers (SSL) certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. SSL is een veiligheidsstandaard die door alle gangbare webbrowsers wordt ondersteund.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast he je recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van ujow persoonsgegevens door wijnkoelkast.nl. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@wijnkoelkast.nl. Daarnaast wil Wijnkoelkast.nl je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meeste recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan altijd op de hoogte per mail.

 

Bereikbaarheid

Mocht je vragen hebben of meer informatie over onze services of producten willen ontvangen, dan kan je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Contact opnemen

Telefoon: + 31 6 55 90 67 09

E-mail: info@wijn-koelkast.nl

Adres: Sofiapad 6, 3541 EV Utrecht (Geen bezoekadres)

KVK-nr: 87949938

Onze socials

Volg ons op de volgende kanalen.

Title

Blijf op de hoogte

De laaste deals & wijnkoelkast aanbiedingen

Bedankt voor je inschrijving bij onze nieuwsbrief! Er komt snel iets leuks naar je toe.

Dé online webshop voor betaalbare wijnkoelkasten! Ontdek ons uitgebreide assortiment wijnkoelkasten die zorgdragen voor de perfecte serveertemperatuur van jouw favoriete wijnen. Betaalbaar, kwaliteit, en toegankelijk voor iedereen. 

Contactgegevens

+ 31 6 55 90 67 09

info@wijn-koelkast.nl

KVK-nr: 87949938

BTW-nummer: NL864458186B01

Title

© 2024 wijn-koelkast.nl - webdesign realisatie door WebMar